రవాణా ఇంచార్జీల నంబర్లు

సంఖ్య తేదీ  ప్రదేశం సమయం  డ్రైవర్ పేరు నెంబరు
1  గుంటూరు బస్ స్టాండ్  సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు   K. Datha Giri 9705980277
2 గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్  సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు   Sk. Jilani 9490574148
3  విజయవాడ బస్ స్టాండ్  సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు   Md. Gouse 9948415005
4  విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్  సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు   Gopal 9000863689
5 గుంటూరు బస్టాండ్ మరియు రైల్వే స్టేషన్  ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు పైన పేర్కొన్నవి పైన పేర్కొన్నవి
6 విజయవాడ బస్టాండ్ మరియు రైల్వే స్టేషన్  ఉదయం ఆరు గంటలకు ఒక బస్సు పైన పేర్కొన్నవి పైన పేర్కొన్నవి


బాలోత్సవ్ 2018 కి సంబంధించి రవాణా వివరాలు త్వరలో ఇక్కడ పొందుపరుస్తాము.