రవాణా ఇంచార్జీల నంబర్లు

ఏదేని సమస్యలకు/సందేహలకు మా రవాణా కో-ఆర్డినేటర్ నంది రెడ్డి గారిని 9603862197 నందు సంప్రదించగలరు
సంఖ్య తేదీ  ప్రదేశం సమయం  డ్రైవర్ పేరు Student Coordinator డ్రైవరు నెంబరు
1  గుంటూరు బస్ స్టాండ్ ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకి ఒక బస్సు

సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు  
J. Gopi Reddy Hemanth Gude

9912023928
6303697510
2 గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకి ఒక బస్సు

సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు  
Sk. Jilani Amar Kaja

9701948639
9490574148
3  నంబూరు రైల్వే స్టేషన్ సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు  
Venkat Rao
 
9704242666
4  నంబూరు ఆర్చి సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు    


వసతి సౌకర్యం

దూరప్రాంతాల నుండి వచ్చే వారికోసం ఉచిత వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాము. వసతి సౌకర్యం కావలసినవారు భక్త సింగ్ గారిని 6300601402 నంబరు నందు సంప్రదించగలరు.