రవాణా ఇంచార్జీల నంబర్లు

ఏదేని సమస్యలకు/సందేహలకు మా రవాణా కో-ఆర్డినేటర్ నంది రెడ్డి గారిని 9603862197 నందు సంప్రదించగలరు
సంఖ్య తేదీ  ప్రదేశం సమయం  డ్రైవర్ పేరు నెంబరు
1  గుంటూరు బస్ స్టాండ్ ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకి ఒక బస్సు

సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు  
K. Datha Gir 9705980277
2 గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకి ఒక బస్సు

సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి గంటకి ఒక   బస్సు  
Sk. Jilani 9490574148
3  నంబూరు రైల్వే స్టేషన్ సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు   Md. Gouse 9948415005
4  నంబూరు ఆర్చి సాయంత్రం 7 నుండి రాత్రి 11 దాక ప్రతి రెండు గంటలకి   ఒక బస్సు   Venkat Rao 9704242666


వసతి సౌకర్యం

దూరప్రాంతాల నుండి వచ్చే వారికోసం ఉచిత వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాము. వసతి సౌకర్యం కావలసినవారు భక్త సింగ్ గారిని 6300601402 నంబరు నందు సంప్రదించగలరు.