ఫలితాలు

లఘుచిత్ర సమీక్ష
PRIZE CANDIDATE ID CANDIDATE NAME SCHOOL NAME
FIRST PRIZE 23SR0999 M DEEPTHI ZPHS THUMULURU
SECOND PRIZE 23SR1374 S JAYA PRAKASH HOLY SPIRIT EM SCHOOL
THIRD PRIZE 23SR0874 B.AMARAIAH NEW1
SP PRIZE 23SR0333 M.RAHATH NIRMALA HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 23SR1373 S PRASANTH

HOLY SPIRIT EM SCHOOL

 

లేఖా రచన - సీనియర్ విభాగం
FIRST PRIZE 22JR0605 DHEERAJ RAM K BASHYAM HIGH SCHOOL
SECOND PRIZE 22JR0535 U.SRAVANI AANM& VVRSR GVL E.M HIGH SCHOOL
THIRD PRIZE 22JR1189 CH VEDA SAMHITHA NEW1
SP PRIZE 22JR1182 DIVYA SRI NEW1
SP PRIZE2 22JR0418 K.BHAVANA KGBV

 

శాస్త్రీయ నృత్యం - సీనియర్
FIRST PRIZE 14SR0013  JOSHITA.K  NARAYANA IIT OLYMPIAD
SECOND PRIZE 14SR0117 CH.HARIKA SRI CHAITANYA SCHOOL
SECOND PRIZE 14SR0327 G GEETHIKA CHANDRA VASISTA SCHOOL, ICSE
THIRD PRIZE 14SR0290 SHRIJITA DAS GEMS PUBLIC SCHOOL
SP PRIZE 14SR0069 C.SIRI V.P.S.PUBLIC SCHOOL
SP PRIZE2 14SR0017 T.PRAHARSHITHA KENDRIYA VIDYALAYAM
SP PRIZE2 14SR0317 T DHARANI NAVEENA VIDYA NIKETHAN

 

శాస్త్రీయ నృత్యం - జూనియర్
FIRST PRIZE 14JR0240 S.SHRESHTA LOTUS POND SCHOOL
SECOND PRIZE 14JR0060 KAKARLAPUDI SHURTHI SAMANVI ATKINSON SENIOR SEC SCHOOL
THIRD PRIZE 14JR0078 B YESASWI SUBHAGATRI SAI ADITYA SCHOOL
SP PRIZE 14JR0350 S.ANKITHA BHASHYAM BLOOMS
SP PRIZE2 14JR0268 P.DEVI YASASRI AANM& VVRSR GVL E.M HIGH SCHOOL

 

MONO ACTION
FIRST PRIZE 17SR0347 M SAI SRI DEEPTHI KENNEDY SCHOOL
SECOND PRIZE 17SR0009 SK THAUFIQ KHASIM NAV BHARATH PUBLIC SCHOOL
THIRD PRIZE 17SR0105 P AKSHARA SRI SRINIVASA AKSHARALAYAM
SP PRIZE 17SR0084 M.RAHATH NIRMALA HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 17SR0293 I SAMUEL ABHISHEK ST JOHN'S 

 

SPELLBEE
FIRST PRIZE 18SR0687 S JAYA PRAKASH HOLY SPIRIT EM SCHOOL
SECOND PRIZE 18SR0631 K SRAVANI MILLENIUM TALENT HIGH SCHOOL
THIRD PRIZE 18SR0253 B. AVINASH BASHYAM BLOOMS
SP PRIZE 18SR0019 D.SRI SAI GEETHIKA VIGNAN GLOBAL GEN SCHOOL
SP PRIZE2 18SR0245 KRISHNA KCP SIDDHARDHA ADARSH PUBLIC SCHOOL

  

INSTRUMENTAL MUSIC (RAGA) JR
FIRST PRIZE 19JR0048 S VANAMALI SRI VIGNAN VIHARA EM SCHOOL
SECOND PRIZE 20JR0258 SAI TANMAI BASHYAM BLOOMS
THIRD PRIZE 20JR0043 B KRISHNA KV ONGC
SP PRIZE 20JR0055 M.N.S.J.SRIKAR KKR GOWTHAM SCHOOL
SP PRIZE2 19JR0047 S MADHAVA SRI VIGNAN VIHARA EM SCHOOL

 

INSTRUMENTAL MUSIC (RAGA) SR
FIRST PRIZE 20SR1183 SK.NAZRUDDHIN SAHEB VIGNAN VIKAS EM SCHOOL
SECOND PRIZE 19SR0019 N.JOHN WESLY VIGNAN GLOBAL GEN SCHOOL
THIRD PRIZE 20SR0253 D.PAVAN BASHYAM BLOOMS
SP PRIZE 20SR0003 K.LINCY NEW1
SP PRIZE2 20SR0257 R. AJAY BASHYAM BLOOMS

 

BHARATHA NATYAM JR
FIRST PRIZE 14JR0065 B HRUTIKA ZP HIGH SCHOOL
SECOND PRIZE 14JR0220 CH.RUSHIKA ATKINSON SNR SEC SCHOL
THIRD PRIZE 14JR0300 CH.AOWCHITYA PRAGATHI MODEL HIGH SCHOOL
SP PRIZE1      
SP PRIZE2 14JR0305 SANJANA.C DELHI PUBLIC SCHOOL

 

SPELL BEE SR
FIRST PRIZE 18SR0687 S JAYA PRAKASH HOLY SPIRIT EM SCHOOL
SECOND PRIZE 18SR0631 K SRAVANI MILLENIUM TALENT HIGH SCHOOL
THIRD PRIZE 18SR0253 B. AVINASH BASHYAM BLOOMS
SP PRIZE 18SR0019 D.SRI SAI GEETHIKA VIGNAN GLOBAL GEN SCHOOL
SP PRIZE2 18SR0245 KRISHNA KCP SIDDHARDHA ADARSH PUBLIC SCHOOL

 

DIGITAL SPOT DRAWING SR
FIRST PRIZE 15SR1031 V SIVA CHAITANYA HOLY SPIRIT EM SCHOOL
SECOND PRIZE 15SR1354 K.HARINADH VIJNANA VIHARA EM HIGH SCHOOL
THIRD PRIZE 15SR0030 B. JITESH GANGA VIGNAN GLOBAL GEN SCHOOL
SP PRIZE 15SR1034 DATHRI DAV PUBLIC SCHOOL
SP PRIZE2 15SR0369 PRAKASH KCP SIDDHARDHA ADARSH PUBLIC SCHOOL

 

DIGITAL SPOT DRAWING JR
FIRST PRIZE 15JR0205 B.SISIRA V.P.S.PUBLIC SCHOOL
SECOND PRIZE 15JR0261 SADIQ SRI KRISHNAVENI SCHOOL
THIRD PRIZE 15JR1755 MLA ASRIT ALL SAINT'S HIGH SCHOOL
SP PRIZE 15JR0259 JEMSON SRI KRISHNAVENI SCHOOL
SP PRIZE2 15JR0751 D.GOVIND ANDHRA EDUCATION SOCIETY SCHOOL

 

DIGITAL SPOT DRAWING SUB JR
FIRST PRIZE 15SU0260 U.POORNA SRI KRISHNAVENI SCHOOL
SECOND PRIZE 15SU0235 B.NIKHIL SAI SAMPRAS VPS PUBLIC SCHOOL
THIRD PRIZE 15SU0894 VR AKHILA ARAVINDA SCHOOL
SP PRIZE 15SU1060 MANOJ SHANTHINIKETHAN UNNANTHA PATHASALA
SP PRIZE2 15SU1801 V YESHAVINI RAVINDRA BHARATHI EM SCHOOL

  

GENERAL QUIZ
FIRST PRIZE 12SR0582-1 P SOMA SUJITH BASHYAM BLOOMS
    D RUSHIL SUMEDH  
    T SRINIVASAN  
SECOND PRIZE 12SR0425-1 V RAMAN TEJA HIGH SCHOOL
    V ABHISEKHAR  
    D VISHNU  
THIRD PRIZE 12SR0428-1 S GOKUL SAI TEJA VIDYALAYA
    T PAVAN  
    B PAVAN KUMAR REDDY  
SP PRIZE 12SR0201-1 L VENKATA SAI MILLENIUM TALENT HS
    K SRAVANI  
    V HARI PRIYA  

 

CLASSICAL VOCAL SR
FIRST PRIZE 16SR0214 K.L.SRIVALLI DNR EM HIGH SCHOOL
SECOND PRIZE 16SR0068 GNANA VYSHNAVI  SRI VENKATESWARA BALA KUTEER
THIRD PRIZE 16SR0289 K.PHANI SAMHITHA SRI VENKATESWARA BALA KUTEER
SP PRIZE 16SR0212 ADVAITH ROY BHAVAN SRI RAMA KRISHNA VIDYALAYA
SP PRIZE2 16SR0122 SK. NAZEERUDDIN SAHEB VIGNAN VIKAS EM HIGHSCHOOL

 

CLASSICAL VOCAL JR
FIRST PRIZE 16JR0068 NAGA LAKSHMI MAHATHI.P SRI VENKATESWARA BALA KUTEER
SECOND PRIZE 16JR0300 CH.AOWCHITYA PRAGATHI MODEL HIGH SCHOOL
THIRD PRIZE 16JR0289 I.SYAMA SRI SRI VENKATESWARA BALA KUTEER
SP PRIZE 16JR0069 M.VISHAL KUMAR V.P.S.PUBLIC SCHOOL
SP PRIZE2 16JR0133 G SRI KRISHNA ABHIRAM ST JOHNS EM SCHOOL

  

MONO ACTION JR
FIRST PRIZE 17JR0591 D.VISHNU VARDHAN TEJA HIGH SCHOOL
SECOND PRIZE 17JR0219 B.NARESH  
THIRD PRIZE 17JR0027 V. NIHARIKA  
SP PRIZE 17JR0313 SK.SALMA RAMAKRISHNA SARADA VIDYALAYA
SP PRIZE2 17JR0255 K.GOVARDHAN  

 

MATTITHO BOMMALU CHEDDAM
FIRST PRIZE 25SR0037 E.SARATH CHANDRA BHAGAVATHULA CHARITABLE TRUST
SECOND PRIZE 25SR0263 B. REVAN VEERA CHARI 
THIRD PRIZE 25SR0352 L SREEHARI GOWD ZPHS, M RAMAPURAM
SP PRIZE 25SR0382 SRIJI HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 25SR0287 DEEPTHI SRI

  

KADHA VISLESHANA SR
FIRST PRIZE 24SR0317 K KEERTHI KONASEEMA VIDYASHRAM
SECOND PRIZE 24SR0833 P.JYOTSHNA KGBV
THIRD PRIZE 24SR2363 VISHNU VARDHAN TEJA HIGH SCHOOL
SP PRIZE 24SR0225 CH VARSHITHA SIDDHARDHA EM HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 24SR1039 R.BHARATHI  

 

FOLK DANCE SR
FIRST PRIZE 21SR0089 U.KRISHNA SNEHA  
SECOND PRIZE 21SR0227 U.SARANYA  
THIRD PRIZE 21SR0208 MONIKA HEAL SCHOOL
SP PRIZE 21SR0237 CH.TEJA  
SP PRIZE2 21SR0109 D. TANUSRI GOMATHY ENGLISH MEDIUM SCHOOL

  

FOLK DANCE JR
FIRST PRIZE 21JR0033 K RESHMITHA APOORVA BASHYAM
SECOND PRIZE 21JR0241 T.PRANAVI SAI SRI BHARATHI VIDYA PUBLIC SCHOOL
THIRD PRIZE 21JR0207 ASP.JAHNAVI RAVINDRA BHARATHI
SP PRIZE 21JR0113 P PRAGNA VIGNAN HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 21JR0227 V.SIVA NAGA RANI VUYYURU EM SCHOOL

  

INSTRUMENTAL MUSIC (TALA) SR
FIRST PRIZE 19SR0253 M.MIDHUN BASHYAM BLOOMS
SECOND PRIZE 19SR0257 J.MANITEJA BASHYAM BLOOMS
THIRD PRIZE 19SR0067 P PRADYUMNA BHARADWAJ NALANDA VIDYA NIKETHAN
SP PRIZE 19SR0207 K YESU RATNAM SRI PATIBANDLA SITARAMAIAH HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 19SR0189 S. AMULYA ST. JOSEPH HIGH SCHOOL

 

 

INSTRUMENTAL MUSIC (TALA) JR
FIRST PRIZE 19JR0613 CH.TEJENDRA SESHAROJ SRI VENKATESWARA BALAKUTEER
SECOND PRIZE 19JR0263 K. PRASANNA KUMAR GEMS PUBLIC SCHOOL
THIRD PRIZE 19JR0279 AYUSH BASHYAM BLOOMS
SP PRIZE     NOT FOUND
SP PRIZE2 19JR0067 P PRADYUMNA BHARADWAJ NALANDA VIDYA NIKETHAN

 

FOLK DANCE SR
FIRST PRIZE 21SR0286 CH BHVYA CHARITHA SIKHARA SCHOOL
SECOND PRIZE 21SR0050 B SAI KEERTHANA MONTESSORI EM SCHOOL
THIRD PRIZE 21SR0452 J.ANU VIJNANA VIHARA EM HIGH SCHOOL
SP PRIZE 21SR0090 P.SPANDANA SRI SAI SREENIVASA HIGH SCHOOL
SP PRIZE2 21SR0314 CH.RAVITEJA NNT PUBLIC SCHOOL

 

PLAYLETS - నాటికలు

 

 

 

 

FIRST PRIZE         

7SR0072-1 V.ROHITH CHAITANYA LITTLES TALENT SCHOOL
7SR0072-2 K.SATHWIK  
7SR0072-3 S.REVANTH  
7SR0072-4 K.BHANU PRAKASH  
7SR0072-5 Y.VENU  
7SR0072-6 P.SAMBASIVA RAO  
7SR0072-7 A.MOHAN SAI  
7SR0072-8 SK.NAZMA  
7SR0072-9 E.SRI RAM  
7SR0072-10 P.PRAVALLIKA  

 

 

 

 

SECOND PRIZE         

7SR0436-1 K NAGA PRAKASH V.P. & G.S.MHIGH SCHOOL
7SR0436-2 SK NAYAB RASOOL  
7SR0436-3 N RAMA KRISHNA  
7SR0436-4 P SANDHYA RANI  
7SR0436-5 M RAVALI  
7SR0436-6 K NUTHANA  
7SR0436-7 P NANDINI  
7SR0436-8    
7SR0436-9    
7SR0436-10    

 

 

 

 

THIRD PRIZE         

7SR0361-1 D.ABHILASYA SRI SAI SRINIVASA HIGH SCHOOL
7SR0361-2 M.DEVA HARSHA  
7SR0361-3 M.SAHITH PAUL  
7SR0361-4 G.HIRANYA VARDHAN  
7SR0361-5    
7SR0361-6    
7SR0361-7    
7SR0361-8    
7SR0361-9    
7SR0361-10    

 

 

 

 

SP PRIZE         

7SR0597-1 K. SOUMITH SRINIVAS new1
7SR0597-2 P. DEVI SRI PRASAD  
7SR0597-3 M. V. SAI NATH REDDY  
7SR0597-4 HARI KRISHNA.K  
7SR0597-5 GEETH NAGA SAI. P  
7SR0597-6 K. ALEHINAY  
7SR0597-7 V. VAMSI KRISHNA  
7SR0597-8 K. PRAKASH  
7SR0597-9 A. SURAJ  
7SR0597-10 G. KOUSHIK  

 

 

 

 

SP PRIZE2         

7SR0405-1 M.YASHASWI St.john's  m g road  vja
7SR0405-2 I.PRADEEP  
7SR0405-3 CH.SUJITH  
7SR0405-4 G.SAI  VENKAT  
7SR0405-5 B.KARTHIK ARYAN  
7SR0405-6 V.REVANTH  
7SR0405-7 M.BHASKARA SIVA RAMA SARMA  
7SR0405-8 R.HARSHITH  
7SR0405-9 M.SAI VAISHNAVI  
7SR0405-10 B.LEELA SAI HARSHAVARDHAN  

 

PLAYLETS-నాటికలు

 

 

 

 

FIRST PRIZE         

7SR0005-1 A RADHA KRISHNA MURTHY A V V HIGH SCHOOL , BAPATLA
7SR0005-2 K SIVA PARVATHI  
7SR0005-3 P RAJYA LAKSHMI  
7SR0005-4 M VAMSI KRISHNA  
7SR0005-5 M POTTU RAJU  
7SR0005-6    
7SR0005-7    
7SR0005-8    
7SR0005-9    
7SR0005-10    

 

 

 

 

SECOND PRIZE         

7SR0490-1 V.VENKATESWARLU ZP HIGH SCHOOL, CHERUKUPALLI
7SR0490-2 D.MANJUNADHA SARMA  
7SR0490-3 S.SESHI KIRAN  
7SR0490-4 A.KRISHNA KUMARI  
7SR0490-5 G.BHUVANA SAI  
7SR0490-6 M.VARSHITHA  
7SR0490-7 P.ANAND  
7SR0490-8 G.SUBRAMANYAM  
7SR0490-9 G.ANIL KUMAR  
7SR0490-10 M.MADIDYA PRAKASH  

 

 

 

THIRD PRIZE         

7SR0321-1 B MALLIKARJUNA SPCS MUNICIPAL HIGH SCHOOL
7SR0321-2 C ESWAR  
7SR0321-3 S KHADAR VALI  
7SR0321-4 V GANESH  
7SR0321-5 P RUDRA TEJA  
7SR0321-6 P MURALI KRISHNA  
7SR0321-7    
7SR0321-8    
7SR0321-9    
7SR0321-10    

 

 

 

 

SP PRIZE         

7SR0362-1 P.PAVAN SAI Sri Sathya Sai Vidya Vihar
7SR0362-2 CH.PHAINDRA  
7SR0362-3 T.CHARAN TEJESWAR REDDY  
7SR0362-4 G.PRASAD  
7SR0362-5 S.KOTI REDDY  
7SR0362-6 N.SAI KUMAR  
7SR0362-7 M.NAGA GOPI  
7SR0362-8 V.DEVI SRI PRASAD  
7SR0362-9 P.S.G.KARTHIKEYA  
7SR0362-10 P.AMEEN KHAN  

 

 

 

 

SP PRIZE2          

7SR0036-1 B SIVAMANI B  Z P HIGH SCHOOL
7SR0036-2 K GOVARDHAN  
7SR0036-3 B SWAMY NAIK  
7SR0036-4 P VENKATA KRISHNA  
7SR0036-5 P KISHORE  
7SR0036-6 M ADITHYA  
7SR0036-7 D SUSMA LATHA  
7SR0036-8    
7SR0036-9    
7SR0036-10